top of page
Logo1266.png

VI BYGGER INFRASTRUKTUR!

Kjerneområder

KJERNEOMRÅDER

Vei- og grunnarbeider
_DSC4707.jpg

Vi har lang erfaring med bygging av veier og plasser, tomtearbeider, masseflytting og fjellarbeider med mer.

Vann- og avløparbeider
_DSC4827.jpg

Vi har erfaring med alt fra mindre stikkledninger til større prosjekter med offentlige hovedledninger i alle typer materialer med størrelser opp til ø2400. 

Betongarbeider
_DSC4670.jpg

Vi har god erfaring og kompetanse til å utføre store og små oppdrag for byggherrer innen betongfaget. Blant annet arbeider vi med fundamenter, støttemurer, reparasjonsarbeider; kort sagt alt fra trapper til større parkeringskjellere.

Anleggsgartnerarbeider
_DSC4626.jpg

Vi har også lang erfaring innen anleggsgartnerfaget. Dette gjelder både grønne arbeider, slik som etablering av plen og planting av busker og trær, men særlig de grå arbeidene, som kantstein, belegningsstein, murer i betong og naturstein, og annet steinarbeid. 

Om oss

OM OSS

Grunnarbeid Entreprenør AS ble stiftet i februar 2012. Vårt hovedkontor ligger i Peder Myhres veg 2 på Ranheim, og vårt markedsområde er primært tidligere Sør-Trøndelag. 

 

Daglig leder Karstein Singstad har 25 års erfaring fra tidligere Grunnarbeid AS, med ansvar for en rekke bygge- og anleggsprosjekter. Gjennom sin lange erfaringsbakgrunn har han opparbeidet seg solid kompetanse innen flere felt, med særlig vekt på infrastruktur. Vi kan vise til en rekke godt gjennomførte prosjekter. Våre dyktige fagfolk har stor grad av tverrfaglighet og erfaring fra mange allsidige prosjekter. Vi er også en tariffbedrift, og vil gi de ansatte trygge betingelser. 

  

Vi bygger infrastruktur! Som total- og hovedentreprenør har vi ofte ansvar for mange områder, og vårt mål er å levere en så komplett tjeneste som mulig. Vi kan levere alt fra vei, vann og avløp, betong, fjell- og grunnarbeider, bekk- og erosjonssikring, broer, kulverter, parkanlegg, bymøbler, støyskjermer, tørrmurer, til gravearbeider for både høy- og lavspent kabel, kommunikasjonskabler og gatelys. 

For Grunnarbeid Entreprenør AS er sikkerhet førsteprioritet; våre ansatte er vår viktigste ressurs. De skal ha en god og trygg arbeidshverdag!

Vi utfører ofte arbeid med stort risikopotensiale, og derfor er det avgjørende at vi har fokus på sikkerhetstilstanden og at vi planlegger oppgaven vi utfører. Vi stiller krav til at alle som arbeider på våre prosjekter etterfølger våre rutiner slik at alle får en sikker arbeidshverdag.  Gjennom konferering og involvering arbeider vi målrettet for å utvikle og vedlikeholde et sikkert og sunt arbeidsmiljø for alle ansatte i virksomheten og eventuelt andre som jobber på vegne av oss.

Grunnarbeid Entreprenør AS skal være ledende i våre kjerneområder, og levere arbeid med kvalitet.

Kvaliteten skal sikres og dokumenteres underveis i prosjektet. Alle ansatte er ansvarlige for kvaliteten på eget arbeid. Vi skal sørge for at våre ansatte har den kompetansen som kreves for at kvaliteten på arbeidet skal opprettholdes. Våre oppdragsgivere skal være fornøyd med jobben vi har gjort, slik at de er sikre på at vi kan utføre kvalitetsarbeid ved en senere anledning.

Grunnarbeid Entreprenør AS skal ha en høy miljøstandard i alle sine aktiviteter.

Vi skal være med på å minimere belastning på natur og miljø ved å stille krav til produkter og leverandører. Vi skal være en bærekraftig bedrift og tenke langsiktig. Derfor skal vi ha konkrete mål og en realistisk handlingsplan for å sikre at våre og kundens miljøkrav oppfylles. Vi ønsker å fokusere på energieffektivitet, gjenvinning samt bruk av kjemikalier og materialer for å sikre at vi gjennomfører et forsvarlig arbeid med tanke på miljøet.

Alle våre rutiner skal forbedres kontinuerlig, slik at systemene våre sikrer en trygg arbeidsplass, god kvalitet på arbeidet vårt, og en bærekraftig miljøprofil.

 

Grunnarbeid Entreprenør AS skal ta samfunnsansvar.

Selskapet skal etterleve menneskerettighetene og ha anstendige arbeidsforhold. Vi tilstreber at våre leverandører og samarbeidspartnere også etterlever dette.

POSTULAT 1

Vi trenger folk som har kobling mellom hode og hender!

POSTULAT 2

Utfordringene er store, men det er heldigvis også mulighetene!

POSTULAT 3

En ting er å møte folk til fest, men det er i det daglige slitet de flotteste møtene skjer 
PROSJEKTER

PROSJEKTER

Klikk på bildet for større visning

PARTNERE

PARTNERE

KONTAKT OSS

Besøksadresse

Grunnarbeid Entreprenør AS

Peder Myhres veg 2

7055 Ranheim

 

post@grent.no

Tlf.: 404 57 111

KONTAKT INFO
bottom of page