© 2016 GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS

  • Grey Facebook Icon

Våre medarbeidere har erfaring med å bygge veger i riksvegstandard, gang- og sykkelveger, parkeringsplasser, skoler, barnehager, seniorboliger, omsorgsleiligheter, sykehjem, eneboliger, parkanlegg, bruer og underganger, kulverter, støyskjermer, gjerder og vegrekkverk, pumpestasjoner, renovering av vannledninger i inn- og utland, rørpressing, rørrehabilitering, sprengning og knusing av fjell, asfaltfresing, murer- og tømrerarbeider og mange andre spennende arbeidsoppdrag. Vi er ikke tilfredse hvis god økonomi i våre prosjekter ikke ledsages av fornøyde byggherrer. For oss er det ikke et alternativ å passere et av våre byggverk uten å kunne gjøre det med rak rygg og i visshet om at vi har levert et godt stykke håndverk.

REFERANSER