© 2016 GRUNNARBEID ENTREPRENØR AS

  • Grey Facebook Icon

Grunnarbeid Entreprenør AS, GRENT ble stiftet i februar 2012 av tidligere ledende ansatte i Grunnarbeid AS, et firma som var en av de største Bygg – og Anleggsentreprenørene i midt Norge inntil bedriften opphørte i januar 2012. Vårt hovedkontor er i Peder Myhres veg 2 på Ranheim og vårt markedsområde er primært i Sør – Trøndelag. I 2014 omsatte GRENT for 49,8 mill. kr. og hadde et resultat før skatt på 4,9 mill. kr.

 

Faglig leder Per Kristian Alstad (f. 1945) er tidligere gründer, daglig leder og faglig leder i Grunnarbeid AS og har mer enn 40 års erfaring fra bransjen. Han har innehatt styreverv i Maskinentreprenørenes forbund (MEF) og har også vært engasjert i Håndtverkerforeningen i Trondheim og også der innehatt styreverv i en årrekke. Per Kristian Alstad er utdannet ingeniør og var avdelingsleder for VA - avdelingen i AS Anlegg, tidligere Byggteknikk AS før etableringen av Grunnarbeid AS i 1986. Han er nå Faglig leder i GRENT.

 

Daglig leder Karstein Singstad (f. 1959) var i 25 år driftsleder, anleggsleder og prosjektleder i Grunnarbeid AS med ansvar for en rekke større og mindre Bygge – og Anleggsprosjekter. Han har gjennom sin lange erfaringsbakgrunn opparbeidet solid kompetanse innen mange type prosjekter, med spesiell vekt på Veg, Vann og Avløp.

Karstein Singstad er nå daglig leder i GRENT. 

1/5

Våre dyktige fagfolk har stor grad av tverrfaglighet og erfaring fra svært mange allsidige prosjekter.

HISTORIKK